Emotion-focused counselling in action

Greenberg, L., & Elliott, R. (2021). Emotion-Focused Counselling in Action. SAGE Publications Ltd. 

Emotion-focused counselling in action

"Emotion-focused Counselling in Action" af Robert Elliott og Leslie Greenberg er en grundig indføring i teorien og praksis af emotion-fokuseret rådgivning. Bogen starter med en introduktion til de primære teorier og koncepter og guider læseren igennem rådgivningsfaserne fra start til slut. Det afsluttende kapitel udvider læringen ved at undersøge forskellige klientpopulationer, procesforskning og måder at monitorere egen praksis på.

Bogen indeholder case-studier, transskripter, yderligere læsningssektioner og reflekterende øvelser, som hjælper læseren med at forbedre forståelsen af tilgangen. Den er opdelt i kapitler, der dækker emner som emotion-teori i emotion-fokuseret rådgivning, forskellige faser i arbejdet, herunder begyndelse, tidlig og sen arbejdsfase, og konsolideringsfase.

Denne bog er et vigtigt værktøj for praktiserende terapeuter og studerende inden for psykoterapi og rådgivning, og den tilbyder en dybdegående forståelse af emotion-fokuseret rådgivning.