Emotions-Fokuseret Terapi

Emotions-Fokuseret Terapi

Emotion-Fokuseret Terapi er en empirisk understøttet humanistisk, proces oplevelsesorienteret behandling, der ser emotioner som vigtige i menneskets funktion og arbejdet med emotioner som centralt for terapeutisk forandring.

EFT søger at hjælpe folk med at blive opmærksomme på, få mening med, regulere, acceptere, udtrykke og transformere følelsesmæssig oplevelse.

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi?

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem.

Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Mange mennesker har på forskellig vis lært at holde deres følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke dem. Man kan også have lært at finde andre måder at beskytte sig på, for at tilpasse sig omgivelserne.

Senere i livet kan det, der engang var en virksom og nødvendig selv-beskyttelses-mekanisme, blive problematisk for én selv, og for samspillet med andre mennesker, og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression.

EFT’en fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening. Derved kan klienten støttes til at kunne bruge sine følelser som et pålideligt navigationsapparat, der tjener ham/hende hensigtsmæssigt.

Mere om Emotions-Fokuseret Terapi

Emotions-Fokuseret terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien og den nyere emotionsteori og kognitionsforskning.

Derudover hviler retningen på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode.

EFT’en er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang. Der er således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

I den emotions-fokuserede terapi vægtes det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt og anses som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde. Terapeuten følger og spejler klienten fra øjeblik til øjeblik, og når det relationelle niveau anses for veletableret, skærpes fokus på en mere aktivt guidende interventionsform fra terapeutens side. EFT’ens specifikke interventionsmodeller har vist sig yderst effektive i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i klientens liv.

EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Terapiformens fokus

Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

Som Leslie Greenberg udtrykker det: ”You can not leave a place until you have arrived”.

Den emotions-fokuserede terapi er teoretisk velunderbygget og meget systematisk opbygget, hvilket i et pædagogisk og uddannelsesmæssigt perspektiv, gør den let og overskuelig at formidle og forstå.

Den udmærker sig blandt andet ved den videnskabeligt velunderbyggede emotionsteori, der helt unikt beskriver de forskellige niveauer af følelser, vi som individer er født med. Teorien giver terapeuten en god mulighed for at differentiere de emotionelle udtryk, klienten præsenterer, for således at kunne være hjælpsom i forhold til at støtte hans/hendes forandringsproces. Et andet centralt element er begrebet ”caseformulation”, som er et vigtigt og systematisk redskab for terapeuten til at organisere informationer og få overblik over klientens proces, således at opmærksomheden skærpes og fokus lægges på det, der er meningsfuldt for klienten her og nu, fra øjeblik til øjeblik.

Grundlag

EFT’ens primære ophavsmand er den internationalt kendte og anerkendte Leslie S. Greenberg. Han var indtil for ganske nylig ’Professor of Psychology’ ved York University i Toronto, Canada og leder af ’Psychotherapy Research Center’ ved samme universitet. Han er en af de mest fremtrædende forskere indenfor den oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition og anses for en af verdens ledende autoriteter i arbejdet med emotioner i psykoterapi. Han er en af grundlæggerne af ’the Society of the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)’ og tidligere præsident for ‘the Society for Psychotherapy Research (SPR)’. Greenbergs integrative arbejde nyder stor anerkendelse blandt praktikere fra forskellige ’lejre’ indenfor det psykoterapeutiske felt, heriblandt den kognitiv-adfærdsterapeutiske, den interpersonelle, den psykodynamiske og den løsningsfokuserede.