Thomas

Gennem årene har jeg dedikeret mig til at arbejde med ledelse og menneskelig udvikling, en passion, der har drevet mig i mange aspekter af mit liv. Min særlige interesse for personligt lederskab, emotionel intelligens, psykologisk tryghed, ekstrem teaming, konflikthåndtering og coaching afspejler mit dybe engagement i at forstå og fremme menneskelig potentiale. Jeg har altid været drevet af en tro på, at det er muligt at skabe miljøer, hvor mennesker ikke bare overlever, men trives og udvikler sig.

Min akademiske og professionelle baggrund er bred og varieret. Jeg er ikke kun eksamineret psykoterapeut mpf., men har også en baggrund som håndværker og har opnået både juridiske og humanistiske kandidatgrader. Dertil kommer en diplomuddannelse samt to masteruddannelser inden for ledelse. Denne alsidighed har givet mig et unikt perspektiv på de mange forskellige aspekter af menneskelig adfærd og organisatoriske dynamikker.

I mit arbejdsliv har jeg indtaget en række roller - fra leder og underviser til coach, supervisor, vejleder, faglig støttelærer og terapeut. Disse erfaringer har beriget mig med over 30 års indsigt i personlige samtaler og menneskelig udvikling, hvilket har været utroligt givende.

Uden for arbejdet er min fritid fyldt med aktiviteter, der nærer min sjæl og holder mig jordforbundet. Jeg er far til to børn, født i 2005 og 2006, og sammen nyder vi at udforske kulturelle og naturlige skønheder samt rejse. Jeg er dybt engageret i livslang læring og dannelse, inspireret af højskoletanken, og har deltaget i mange højskoleophold, både med og uden min familie. Disse oplevelser har ikke kun styrket vores fællesskab, men også udvidet vores horisonter.

At holde mig fysisk aktiv er en anden vigtig del af mit liv. Jeg elsker at cykle til arbejde, løbe på strandengene, vinterbade og danse - især fri og improviseret dans samt tango. Disse aktiviteter giver mig energi og hjælper mig med at opretholde en balance i livet.

Mit liv er en rejse præget af en uophørlig stræben efter at forstå mere, bidrage mere og leve fuldt ud. Hver dag er en mulighed for at lære, vokse og gøre en forskel i både mit eget liv og andres ♥️