Par & Familieterapi 

Emotion-focused couples therapy

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and power. American Psychological Association.

"Emotion-Fokuseret Par Terapi" 

I "Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power" af L.S. Greenberg og R.N. Goldman udvider den oprindelige teori om emotion-fokuseret parterapi (EFT-C). De fokuserer på affektregulering som en central motivator, der organiserer tilknytning, identitet og tiltrækning. Heri ligger forståelsen af, at regulering af affekt ikke betyder kontrol over følelser, men processen med at opleve ønskede følelser og undgå uønskede. Bogen argumenterer for, at et fokus på affektregulering giver en dybere forståelse af menneskelig adfærd og parinteraktion i mere observerbare og konkrete termer. Specielt fremhæves det, at "det er derfor affektiv tone og hvad partnere føler som reaktion på denne, der primært påvirker deres syn og handlinger." (Originalt: "It is therefore affective tone and what partners feel in response to it that primarily influences their viewing and doing.") Denne indsigt er central for at forstå og arbejde med konflikter og følelser i parforhold.

"Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power" er en dybtgående og omfattende behandling af parterapi med fokus på emotioner. Bogen undersøger, hvordan emotioner spiller en central rolle i parforholdets dynamikker, herunder magtbalancen og kærlighedens udtryk. Forfatterne præsenterer en tilgang, der vægter emotionel bevidsthed og regulering som nøglen til et sundt forhold. De diskuterer vigtigheden af at forstå og arbejde med både positive og negative emotioner, og hvordan disse påvirker parrets interaktion og tilknytning.

EFT-C giver en dybdegående forståelse af emotionsfokuseret terapi for par. Terapiformen adresserer centrale aspekter i parforholdet, herunder tilknytning, identitet og emotionelle mønstre. Modellen er opdelt i fem faser, som omfatter opbygning af alliancer, de-eskalering af negative cyklusser, adgang til dybere emotioner, omstrukturering af interaktioner, og konsolidering af ændringer. Dette giver et holistisk redskab til terapeuter og par, der søger at forbedre deres relationer ved at fokusere på emotionelle dynamikker og interpersonelle mønstre.

Modellen gengivet (se Parterapi ):

FASE 1: Validering og etablering af alliance

FASE 2: De-eskalering af den negative cyklus

FASE 3: Kontakt til underliggende emotioner

FASE 4: Omstrukturering af interaktionerne og de relationelle bånd

FASE 5: Konsolidering og integration

Emotion-focused family therapy

Lafrance, A., Henderson, K. A., & Mayman, S. (2020). Emotion-focused family therapy: A transdiagnostic model for caregiver-focused interventions. American Psychological Association.

"Emotion-Fokuseret Familie Terapi" 

"Emotion-Focused Family Therapy" præsenterer en dybdegående gennemgang af Emotion-Focused Family Therapy (EFFT). Denne terapiform fokuserer på at styrke omsorgspersoner i deres centrale rolle i familiemedlemmers mentale helbredelse. 

EFFT baserer sig på principper som empowerment af omsorgspersoner, fokus på emotionel bearbejdning, udvikling af færdigheder, et fundament af ikke at bebrejde, samarbejde, transparens og konceptet om en-grads-effekten. Metoden tilpasses forskellige kontekster og fremhæver vigtigheden af at håndtere emotionelle blokeringer hos både omsorgspersoner og klinikere. Terapiformen betragtes som et samarbejdende og empatisk rammeværk, der muliggør en mere effektiv støtte til familiemedlemmer, med fokus på at omdanne negative emotioner og forbedre familiens dynamik.

Det er en omfattende og indsigtfuld introduktion til EFFT. Der står stærkt i sin præsentation af teorien og praktiske anvendelser, med klare forklaringer og eksempler, der gør det tilgængeligt for både fagfolk og lægfolk. Samtidig formår det at belyse terapiens kompleksitet og nuancer, hvilket gør det til en værdifuld ressource for dem, der søger en dybere forståelse af EFFT's rolle og betydning i familiebaseret terapi.

"Emotion-Focused Family Therapy" tilbyder en grundig indføring i Emotion-Focused Family Therapy (EFFT). Terapiens essens er at styrke omsorgspersoner i deres rolle i familiemedlemmers mentale helbredelse, med principper som empowerment, fokus på emotionel bearbejdning, og udvikling af færdigheder. Det er informativt og tilgængeligt for både fagfolk og lægfolk, og belyser EFFT's kompleksitet og nuancer. Det er en værdifuld ressource for forståelse af EFFT's rolle i familiebaseret terapi.

Oplevelsesorienteret familieterapi 

Hansen, R., & Mortensen, P. (2017). Oplevelsesorienteret familieterapi : at være sig selv - sammen (1. udg.). Gyldendal.

Hvad er EFT (Emotions-fokuseret parterapi)?

EFT (Emotionsfokuseret parterapi) er en anerkendt metode til behandling at parrelaterede problemstillinger. EFT har mere end 30 år på bagen, og er en af de mest veldokumenterede og gennemprøvede metoder til afhjælpning af parrelaterede udfordringer. EFT er målrettet par, der er udfordret i deres parrelation og undersøgelser viser, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi, føler at de kommer styrket igennem deres krise, og op imod 90% oplever en væsentlig forbedring i parrelationen.

Derfor er Emotionsfokuseret parterapi effektiv?

Vi går ind i parforholdet med de erfaringer og strategier, vi har med os fra vores barndom og tidligere relationer. Problemet er, at disse erfaringer og strategier kan være benspændere i forhold til at skabe en tryg og tillidsfuld relation til vores partner.

Erfaringer og strategier får os til at handle i underbeviste mønstre. EFT har fokus på at blotlægge de uhensigtsmæssige mønstre, der kommer imellem os, og som vi ikke selv formår at bryde. Når de uhensigtsmæssige mønstre tager os, kan det føre til skænderier og konflikter i parforholdet – vi får følelsen af ensomhed og af ikke blive set, hørt og forstået. Resultatet af et langvarigt vedvarende pres i vores parrelation kan føre til, at vi mister gnisten følelsesmæssigt og seksuelt, og i yderste konsekvens kan det føre til brud.

Formålet med EFT Parterapi

Det primære formål med EFT parterapi er at styrke parrelationen og skabe et trygt og kærligt parforhold.  Målet med parterapien er at skabe tryg parrelation med bedre kommunikation, større forståelse og mere rummelighed, så vi kan sætte pris på vores forskelligheder i stedet for at bekrige og forsøge at forandre hinanden.

Hvordan foregår EFT Parterapi?

I EFT parterapi arbejder parret og terapeuten sammen om at identificere uhensigtsmæssige mønstre, som skaber splid og konflikter i parforholdet. Parterapeutens rolle er at guide parret igennem processen og hjælpe med at opnå en større forståelse af den grundlæggende længsel, der ligger bag mønstrene – for bag mønstret ligger altid en uforløst længsel.

Når der er skabt en gensidig forståelse for, hvad det er, der er i spil når mønsteret tager os, skal parret arbejde på at genetablere den gode forbindelse og skabe nye sunde mønstre, der kan forløse den længsel, parterne hver især søger opfyldt. EFT består af følgende hovedelementer :

 Hvor mange parterapisessioner er der behov for?

Erfaringsmæssigt skal der påregnes 10 og 20 sessioner, men det er individuelt fra par til par, hvor mange sessioner der er behov for. Det kommer helt an på, hvor dybt problemerne stikker og hvor fastlåst situationen er, når parret starter i parterapi.

Nøglen til forandringen ligger både i terapilokalet, men også i det vigtige arbejde med at udfordre mønstrene og bevare kontakten, der finder sted imellem sessionerne. Derfor er det afgørende, at parret arbejder med den nye læring de får om sig selv og hinanden.

Typisk opleves en positiv forandring efter ganske få sessioner. Allerede det faktum, at parret har valgt at arbejde sammen om at få en bedre parrelation, giver håb og er det første vigtigste skridt imod at skabe en positiv forandring.

Kan EFT parterapi anvendes i forhold med utroskab?

Utroskab er det rene gift for parforholdet. Mange vil opleve utroskab som et massivt svigt og et tillidsbrud, og det kan være vanskeligt at genetablere den tabte tillid uden at få hjælp. EFT kan hjælpe mange par igennem den svære periode og i tiden efter, når tilliden skal genopbygges.