Generaliseret angst

Watson, J. C., & Greenberg, L. S. (2017). 

Emotion-focused therapy for generalized anxiety 

(First edition ed.). American Psychological Association. 

Emotions-fokuseret Terapi for Generaliseret angst

I denne praktiske vejledning lærer Watson og Greenberg praktiserende professionelle i mental sundhed, hvordan de kan anvende EFT-metoder i deres arbejde med klienter med generaliseret angst.

Forfatterne gennemgår først EFT's konceptualisering af generaliseret angst, og understreger den nøglerolle, som emotioner spiller i omsiggribende angst.

De omsætter derefter disse grundlæggende principper til detaljerede teknikker og strategier, mens de leder læserne gennem EFT-processen, begyndende med etableringen af et helbredende terapeutisk forhold.

Kapitlerne gennemgår forskellige stadier af EFT, der beskriver specifikke terapeutiske øvelser, såsom tom stol og to-stol arbejde, der giver klienter mulighed for at tale og direkte adressere deres dybt rodfæstede emotionelle smerte, angst og relationelle skader med betydningsfulde andre. Gennem dette arbejde lærer klienter til sidst at lindre sig selv og transformere deres utilpassede mestringsmekanismer til sundere.

Timulak, L., & McElvaney, J. (2016). 

Emotion-Focused Therapy for Generalized Anxiety Disorder: An Overview of the Model. 

Journal of Contemporary Psychotherapy, 46(1), 41-52.

Beutel, M. E., Greenberg, L., Lane, R. D., & Subic-Wrana, C. (2019). 

Treating anxiety disorders by emotion-focused psychodynamic psychotherapy (EFPP) - An integrative, transdiagnostic approach. 

Clinical Psychology & Psychotherapy, 26(1), 1-13.