EFT Forskning

Psykoterapeutisk Forskningsuddannelse

Jeg er p.t. er i gang med Dansk Psykoterapeutforenings forskningsuddannelse for at få niveauvurderet min Emotions-Fokuserede Terapeutuddannelse på niveau 7 ved Danmarks Akkrediteringsinstitution.

I min forskning vil jeg bl.a. bruge følgende værktøjer og skalaer til at vurdere og evaluere min psykoterapeutiske praksis indenfor Emotion-Focused Therapy (EFT). 

Det indeholder skemaer og skalaer til at nedskrive procesnotater, vurdere sessioner, og måle terapeutens kompetencer i forhold til EFT-principper, klientens emotionsbearbejdning og terapi interventionsopgaver. Dette hjælper terapeuter med selvsupervision, formel supervision og dokumentation af sessionernes forløb.

Disse værktøjer omfatter:

Disse værktøjer vil jeg bruge i egen praksis til at vurdere og evaluere terapisessioner, identificere vigtige emotionelle processer og interventionsopgaver i terapien, og samle feedback fra klienter om, hvad de finder mest hjælpsomt. De vil tjene som grundlag for selvrefleksion, supervision og kontinuerlig professionel udvikling for at sikre effektiv og klientcentreret EFT-praksis.


Elliott, R. (2018). Person-Centred & Experiential Psychotherapy Scale - EFT-T Supplement (Draft Therapist Version 1.0, 29/10/18). University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.

Elliott, R. (2019). EFT Therapist Session Form (v6.0) (11/19, R. elliot)Unpublised research instrument. University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.

Elliott, R. (2008). Helpful Aspects of Therapy Form (HAT) (Version 3.2, 05/2008). University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.