EFT Terapeutisk Tilstedeværelse

Geller, S. M., & Greenberg, L. S. (2023). 

Therapeutic presence: A mindful approach to effective therapeutic relationships, 2nd ed. 

American Psychological Association. 

Terapeutisk Tilstedeværelse

Udover at præsentere et omfattende overblik over teorien tilbyder bogen omfattende opdateringer til forskning om terapeutisk tilstedeværelse siden første udgave (Geller & Greenberg, 2012). 

Denne nye udgave præsenterer desuden en model/skala til at vurdere terapeutisk tilstedeværelses færdigheder foruden øvelser til træning af disse. 

Geller, S. M., & Greenberg, L. S. (2012). 

Therapeutic Presence: A Mindful Approach to Effective Therapy. 

American Psychological Association.

Geller, S. M. (2017). 

A practical guide to cultivating therapeutic presence. 

American Psychological Association. 

En bog om at kultivere terapeutisk nærvær

Bogens praksisser er funderet i neurovidenskab, især Stephen Porges (2011) polyvagale teori, om hvordan vores prosodi (rytme) af stemmen, åbne kropsholdning og vejrtrækningsmønstre kan fremkalde tryghed i vores egen krop og i andre, vi er sammen med.