Kompleks PTSD

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2023). 

Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach, 2nd ed. 

American Psychological Association.

En af de vigtigste nye diagnoser i klassifikationssystemet ICD-11 er C-PTSD (Complex Post-Traumatic Stress Disorder).

Emotion-Focused Therapy for Complex Trauma (C-EFTT)

Denne bog præsenterer en manualiseret behandling, der på den ene side er tilstrækkelig specifik og stringent til at blive brugt i forskning, og på den anden side er fleksibel nok til at blive brugt af klinikere i vores daglige praksis. 

Teksten kan også bruges i uddannelsesprogrammer for kandidater og er i overensstemmelse med anbefalingerne fra American Psychological Association (APA) om at give træning i evidensbaserede tilgange. 

I sidste ende er formålet med denne bog at præsentere teoretiske og praktiske aspekter af emotionsfokuseret terapi for traumer (EFTT), såvel som at støtte forskning, med tilstrækkelig specificitet til, at klinikere fra forskellige teoretiske perspektiver kan anvende hele pakken eller integrere aspekter af modellen i deres nuværende praksis. 

Bilag D handler om:

Yogaterapi som et supplement til EFTT 

Integrering af kropsbaserede interventioner 

Målet med dette appendiks er først at vække interesse for at udforske, hvordan kropsbaseret intervention afledt af yogaterapi kan integreres i EFTT. 

Det andet mål er at specificere kriterier for integration af yogaterapipraksis med tilstrækkelig detaljering, så læserne kan begynde at udforske deres brug i klinisk praksis. 

Det overordnede mål er at udvide fordelene ved EFTT til en endnu bredere rækkevidde af klienter og klientbehandlingsproblemer. 

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2010).

Emotion-focused therapy for complex trauma : an integrative approach (1 ed.). 

American Psychological Association.