EFT Caseformulering

Goldman, R. N., & Greenberg, L. S. (2015). 

Case formulation in emotion-focused therapy: Co-creating clinical maps for change. 

American Psychological Association.

EFT Caseformulering

"Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-creating Clinical Maps for Change" af Goldman and Greenberg (2015) giver et dybdegående kig på processen med caseformulering i emotionsfokuseret terapi (EFT). Denne tilgang hjælper terapeuter med at konceptualisere kerneemotionsskemaer og følge markører gennem hele terapien, der betegner opgaver rettet mod emotionel transformation. Bogen illustrerer denne proces gennem det vellykkede tilfælde af Jina, en kvinde med en historie med emotionelt misbrug i barndommen, der søger terapi for depression.

Caseformuleringsprocessen er samkonstrueret mellem klient og terapeut og udfolder sig i tre faser:

·     Indledende vurdering: Terapeuten vurderer klientens indledende emotionsbearbejdningsstil og lytter til den udfoldede følelsesbaserede fortælling.

·     Identifikation af kerneemotionsskema: Fortællingen og formuleringen organiserer sig omkring kerneemotioner som skam, mindreværd, følelser af afvisning, uelsket, magtesløshed og udækkede behov for validering.

·     Terapeutisk intervention: Terapeuten følger procesmarkører og anvender teknikker som stolearbejde til uafsluttede forretninger og selvkritik, der hjælper klienten med at få adgang til adaptive emotioner og selvmedfølelse.

Denne ramme giver terapeuter en struktureret tilgang til at lette emotionel heling og transformation hos klienter.

EFT Caseformulering opdelt i faser og trin: