Individuel terapi

Jeg tilbyder psykoterapi på højt specialiseret niveau overfor en bred vifte af psykologiske problemstillinger herunder:

Jeg arbejder også med eksistentielle problemstillinger og personlig udvikling.

Transdiagnostisk Emotion-Fokuseret Terapi

Transdiagnostisk Emotion-Fokuseret Terapi (EFT-T) er tilpasset til behandling af en række psykiske lidelser og udfordringer. 

Disse omfatter:

EFTT bygger på de samme principper som EFT ved at fokusere på emotionelle processer, men udvider tilgangen ved at integrere en transdiagnostisk ramme. Dette betyder, at EFTT, ligesom EFT, ser på emotionel sårbarhed som en central faktor i psykologiske lidelser, men EFTT søger at adressere disse sårbarheder på tværs af forskellige diagnoser, såsom depression og angst. Begge tilgange prioriterer arbejdet med kerneemotioner, men EFTT gør dette med en bredere linse, der anerkender fællesnævnere mellem forskellige psykologiske tilstande.

Angst​

​Som EFT-psykoterapeut dykker jeg sammen med dig ned i de dybere emotionelle lag, der ligger til grund for din sociale angst. Vi udforsker sammen de skamfulde eller angstprovokerende oplevelser, du har haft, og arbejder på at forstå og forvandle de følelser, der holder angsten i live. Ved at skabe et trygt og støttende miljø hjælper jeg dig med at møde og udtrykke disse følelser, så du kan begynde at helbrede og finde nye, mere adaptive måder at forholde dig til dig selv og andre på. 

I dybden af Emotions-fokuseret Terapi (EFT) ser vi på generaliseret angst som mere end bare vedvarende bekymringer; vi ser det som et symptom på dybere, uforløste emotioner og et behov for at beskytte sig mod disse. Som din terapeut, arbejder jeg tæt sammen med dig for at udforske og forvandle de dybe smerter, skam og usikkerhed, der ligger bag din angst. Vi bruger teknikker som to-stols dialoger til at hjælpe dig med at udtrykke og bearbejde disse emotioner, så du kan udvikle en stærkere, mere sikker følelse af selv og lære at trøste og berolige dig selv. Denne rejse er ikke bare om at håndtere symptomer; det er om at helbrede ved roden og opbygge en følelse af helhed og styrke indeni. 

Følelsen af frygt kender vi alle. Det er den følelse vi får, når vi vurderer, at der reelt kan ske noget farligt.

Nervøsitet er også en følelse vi alle oplever fra tid til anden. Nervøsitet udspringer af den usikkerhed og følelse af mindreværd, vi oplever når vi ikke kan leve op til vores egne eller andres forventninger.

Angst kan bedst beskrives som anspændthed, en uro i kroppen, ængstelighed og hjertebanken.

Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden at man ved, hvorfor man er angst.

​Hver femte dansker får på et tidspunkt angst, som er så udtalt, at der er tale om en sygdom.

Kroppen kan reagere med fysiske symptomer som vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, svimmelhed, prikken i hænder og fødder, hurtig hjertebanken, rødmen, øget svedtendens, rysten, anspændthed, mundtørhed, kvalme, uro i maven, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, rastløshed og uvirkelighedsfølelse.

Depression​

​Gennem Emotions-fokuseret Terapi (EFT) til depression, arbejder jeg med at hjælpe dig med at få adgang til og forstå dine dybeste emotioner, som er grundlaget for din tilstand. Vi udforsker sammen, hvordan blokerede eller uudtrykte emotioner kan bidrage til din følelse af håbløshed og magtesløshed. Ved at skabe et empatisk og støttende terapeutisk rum, støtter jeg dig i at udtrykke og bearbejde disse emotioner, hvilket åbner op for nye veje til heling og personlig vækst. Sammen arbejder vi på at transformere de smertefulde emotioner og skabe nye, mere adaptive emotionelle mønstre, som understøtter dit velbefindende og livskvalitet. 

Mellem to og ti procent af alle danskere får på et tidspunkt i deres liv en depression. Det skønnes at mellem 200.000 og 300.000 mennesker, der får en depression, der er så alvorlig, at de har brug for behandling.

At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det. Har man en depression er man ofte ekstraordinær trist, har ingen energi, lyst eller psykisk overskud, og man lider af dårligt selvværd og selvkritik.

Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man har ofte svært ved at forestille sig, at man nogensinde får det bedre.

Depressioner inddeles i lette, moderate og svære depressioner, alt efter hvor alvorlige de er. Knap hver femte, der får en depression, får kun sygdommen en enkelt gang, mens hver tiende får mere end to depressioner i deres liv.​

Symptomer

samt mindst to af følgende:

Selvværd​

Selvværd handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv. Det handler om den værdi, man tillægger sig selv som menneske.

I dagligdagen taler vi om at tro på os selv – tro på at vi er ok, tro på vores eget værd. Dette er der mange mennesker, der kæmper med hver dag, og det kan skabe problemer i forhold til de relationer vi har.

Vi arbejder i terapien med at finde årsagen til det lave selvværd og med at ændre de negative tankemønstre, der er med til at fastholde det negative selvbillede.​​

Sorg og krise​

​Alle mennesker kommer ud for en eller flere kriser i løbet af livet, f.eks. hvis man mister en nær pårørende.

En krise er med andre ord en naturlig reaktion, når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer -oftest kan man komme igennem en krise ved at få omsorg og støtte fra sine nærmeste.

En krise kan dog blive så alvorlig at det er en god ide at søge professionel hjælp.

Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller den kan udvikle sig til en egentlig depression, som bør behandles.

Det kan også være, at årsagen til krisen er så belastende, at næsten alle får brug for behandling, f.eks. hvis det, der er sket, er meningsløst som hvis man mister et barn, eller hvis en nær pårørende bliver dræbt ved en ulykke eller begår selvmord.

En krise bliver også særligt belastende, hvis man kort forinden har været udsat for andre svære kriser. Man kan sige, at den ene krise forstærker den anden​

Klinisk håndbog i Emotionsfokuseret terapi