Emotions-Fokuseret Terapi

Emotions-fokuseret terapi 

Emotions-fokuseret terapi er en hel teori om den menneskelige funktionsmåde, baseret på emotionernes adaptive rolle og på ideen om, at vedvarende forandring fordrer emotionel udvikling. Terapien lægger vægt på bevidsthed, accept, forståelse og forandring af emotioner og foreslår, at emotioner har et tilpasningspotentiale, der kan aktiveres og derved hjælpe klienters forandring.

Emotions-fokuserede terapeuter hjælper klienter med at opleve deres emotioner i terapiens trygge rammer, så de snarere end at undgå eller kontrollere deres følelser kan lære at anvende dem som rettesnor for, hvad der er vigtigt eller nødvendigt i deres tilværelse. 

Emotionsskemaer

Emotionsskemaer er EFTs udvidende konceptforståelse af begrebet emotion og kan bedst forstås som udvikling af neurale netværk, der repræsenterer historien om en oplevet erfaring. 

Et emotionsskema består af disse fem elementer (Greenberg & Elliott, 2021, p. 25):

emotionsskema

Neurale netværk

Neurale netværk er netværk af biologiske nerveceller der er forbundet i neurale forbindelser

Neural forbindelse

Der dannes en ny neural forbindelse og gentagen aktivering signalere, at denne forbindelse er vigtig og en myeliniserings-proces begynder (ny automatisk adfærd).

I EFT terapi er emotionsskemaerne og aktivering af disse det primære mål for interventionen (Greenberg, 2017). 

Caseformulering i emotionsfokuseret terapi hjælper mig som terapeut, både til at konceptualisere kerne emotionsskemaer og til at følge markører i terapiforløbet, der angiver interventioner rettet mod emotionel transformation (Goldman & Goldstein, 2022, p. 436). 

Typer og dimensioner af indsigt

I Emotions-Fokuseret Terapi er fokus: 

opmærksomhed på den oplevelsesnære indsigt, hvor konkret oplevelsesindhold indenfor enkelte situationer differentieres her og nu. 

For at kunne aktivere klientens emotionsskemaer, arbejder jeg som EFT terapeut med (Pascual-Leone & Greenberg, 2007):


indsigt

Jeg bruger to vigtige redskaber til at vurdere henholdsvis klientens oplevelse (Oplevelses-skala, Klein, 1986) og emotionelle arousal (Client Emotional Arousal Scale-III, Greenberg, 2021, p. 156) for at give mig indsigt i klientens proces.  

Dannelse af emotioner

For at forstå hvordan disse emotionsskemaer er med til at danne emotioner i et større komplekst og dynamisk proces perspektiv, er det vigtigt at forstå to processer, henholdsvis en automatisk (rød) og en bevidst proces(grøn). 

Emotionsskemaer er en del af den automatiske proces og er i sig selv ikke direkte tilgængelige for bevidstheden, og vi kan kun få adgang til dem indirekte gennem den oplevelse, de producerer.(Greenberg, 2017, p. 43):

emotioner

I EFT arbejder vi på at aktivere emotionsskemaer og at udtrykke den resulterende oplevelse gennem sproget, for dernæst at udforske og reflektere over oplevelsen med henblik på at skabe ny betydning(Greenberg, 2015).

Emotionsgenerende processer

I EFT ses ovenstående emotionsskemaer og dannelse af selvets emotioner som en del af en dialektisk-konstruktivistisk emotionsgenerende proces. 

I denne model er der to hovedstrømme, der leder til bevidst oplevelse. 

Den ene er biologisk baseret og affektiv i sin natur og kommer fra det indre (stimuli), og den anden kommer udefra og er sprogligt baseret og kulturelt orienteret (refleksion). 

Begge hovedstrømme er i konstant interaktion med hinanden og med omgivelserne i en dialogisk proces af meningsdannelse. (Greenberg, 2019, p. 43):

processer

Den indre affektive strøm udgør byggestenene til en persons grundlæggende selvorganisering. Over tid vil dette niveau blive påvirket af kulturelle faktorer og gennem læring og erfaringer. Derved organiseres det i emotionsskemaer baseret på de emotioner, man oplevede i forskellige situationer.

Disse emotionsskemaer bliver det primære for generering af oplevelse. Syntesen af dem skaber selvorganiseringer, der gennem opmærksomhed resulterer i en bevidst oplevelse. Når oplevelsen udtrykkes i ord, skaber den bevidste dialektiske proces en forståelse, der formes til overbevisninger, selvrepræsentation og narrativer, og som igen er med til at styre opmærksomheden. Hele processen skaber en historiefortælling (fortalt historie) ud fra den oplevede historie (levet historie):

processer

Greenberg, L., Lane, R. D., Nadel, L., & Ryan, L. (2015). Memory reconsolidation, emotional arousal, and the process of change in psychotherapy: New insights from brain science

Behavioral and Brain Sciences, 38, e1, Article e1.

Som EFT-terapeut fokuserer jeg på at engagere klienten i deres emotionelle respons, med særlig vægt på de eksplicitte frem for de implicitte processer. Det betyder, at vi aktivt arbejder med de emotioner, klienten kan identificere og udtrykke bevidst. Gennem denne bevidstgørelse kan vi udforske og omstrukturere de dybere, ubevidste emotionelle mønstre, som påvirker klientens adfærd og oplevelse af verden. Jeg faciliterer en proces, hvor jeg understøtter mine klienters emotionelle respons ved at prioritere bevidstgørelsen og bearbejdningen af eksplicitte emotioner. Det betyder, at jeg vil hjælpe klienten med aktivt at identificere, udtrykke og udforske deres emotioner i terapirummet. Gennem teknikker som stolteknikken og guidede emotionelle udforskninger hjælper jeg klienten med at opnå indsigt i og forvandle disse underbevidste emotionelle skemaer, som kan føre til en dyb og varig personlig forandring.