Emotionsfokuseret parterapi

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). 

Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and power. 

American Psychological Association. 

Greenberg og Goldmans model

Trinene er delt op i nogle faser, for at tydeliggøre at der er nogle forskelle i det, man sigter mod at opnå.

FASE 1: Validering og etablering af alliance

Trin1: Vis empati for og valider hver partners smerte

Trin 2: Afgræns konflikttemaer. Find ud af, hvordan disse konflikttemaer afspejler kerneproblemstillinger relateret til tilknytning og identitet.

FASE 2: De-eskalering af den negative cyklus

Trin 3: Identificer den negative interaktionscyklus og den position hver partner indtager i den. Eksternaliser problemet som værende cyklussen.

Trin 4: Identificer de ikke-erkendte tilknytnings- og/eller identitetsrelaterede emotioner, som ligger under partnernes positioner i cyklus.

Trin 5: Omformuler problemet ud fra cyklussen og underliggende emotioner og behov.

Trin 6: Identificer historiske årsager til sårbarhed og sensitivitet, som aktiveres i den primære negative interaktionscyklus.

FASE 3: Kontakt til underliggende emotioner

Trin 7: Få kontakt til ikke-erkendte emotioner og behov, som ligger under positionerne i den negative interaktionscyklus. Sæt ord på og udtryk dem overfor partneren.

Trin 8: Identificer og bearbejd blokkeringer for kontakten til emotioner.

Trin 9: Styrk klienten i at vedkende sig og tage ejerskab over ikke-erkendte behov eller aspekter af selvet og integrer dette ind i de relationelle interaktioner.

FASE 4: Omstrukturering af interaktionerne og de relationelle bånd

Trin 10: Frem den anden partners accept af de emotionelle oplevelser og erfaringer samt behov, som toner frem hos den udforskende partner.

Trin 11: Faciliter partneren i at udtrykke emotionelle behov og ønsker med henblik på at omstrukturere interaktionen og skabe emotionelt engagement. Skab opblødende interaktioner. Iscenesæt interaktioner, som skaber emotionelt engagement og som virker tilknyttende og validerende.

Trin 12: Styrk selv-omsorg og emotionelle handlingsstrategier hos hver partner.

FASE 5: Konsolidering og integration

Trin 13: Faciliter partnerne i at fremme de nye interaktionsmønstre og skabe løsninger på uløste problemstillinger.

Trin 14: Udtryk nye positioner og konsolider nye narrativer.