Juridisk bistand

Skilsmisseret

Nielsen, L., & Kronborg, A. (2020). Skilsmisseret : de økonomiske forhold (5. udg.). Karnov Group. 

Familieøkonomien

Lund-Andersen, I. (2019). Uddrag af Familieøkonomien : samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik (1. udg). Jurist- og Økonomforbundet. 

Konfliktmægling 

Vindeløv, V. (2020). Konfliktmægling : en refleksiv model (4. reviderede udg.). Djøf.

Familieretten

Nielsen, L., & Lund-Andersen, I. (2022). Familieretten (10. udg.). Ex Tuto.

Arveretten

Feldthusen, R. K., Nielsen, L., & Lund-Andersen, I. (2022). Arveretten (7. udg.). Ex Tuto 

Civilproces

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H., & Petersen, C. S. (2020). Den civile retspleje (5. udg.). Hans Reitzel.