Coaching af klienter ved at arbejde med deres følelser

Greenberg, L. S. (2015). 

Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings, 2nd ed  

American Psychological Association

Emotions-Fokuseret Ledelse 

Coaching af emotionel intelligens i ledelse 

Kapitlet "Working with Emotional Injuries: Letting Go and Forgiveness" fra bogen "Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition" af L.S. Greenberg giver en dybdegående forståelse af håndteringen af emotionelle skader i terapeutisk praksis. 

Emotionelle skader defineres her som de emotionelle sår og traumer, der opstår i interpersonelle relationer og påvirker individets selvopfattelse og sikkerhedsfølelse.

Kapitlet fokuserer på betydningen af at behandle disse skader gennem processer som tilgivelse og 'letting go' (at give slip), hvilket er centralt i emotion-focused therapy (EFT). Det beskriver, hvordan EFT hjælper klienter med at bearbejde og transformere de emotioner, som er forbundet med skaden, herunder vrede, sorg og skam. Der lægges vægt på, at tilgivelse ikke altid er det ultimative mål, men snarere transformationen og resolutionen af de følelser, der stammer fra skaden. Kapitlet tilbyder også indblik i terapeutiske teknikker som 'empty-chair dialogue' til at facilitere denne proces.

Kapitlet er et værdifuldt værktøj for terapeuter og andre fagfolk inden for psykisk sundhed, idet den tilbyder konkrete metoder og dybdegående forståelse af, hvordan man arbejder med emotionelle skader og fremmer helingsprocessen hos klienter.

Kapitlet "Coaching for Emotional Intelligence in Leadership" fra bogen "Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings" af L. S. Greenberg giver en dybdegående forståelse af betydningen af emotionel intelligens i lederskab. Emotionel intelligens beskrives som evnen til at genkende, forstå og håndtere egne og andres emotioner. Det lægger vægt på, hvordan ledere kan bruge denne forståelse til at forbedre deres interaktioner og beslutningstagning i arbejdsmiljøet.

Kapitlet argumenterer for, at ledere med høj emotionel intelligens er bedre til at håndtere komplekse interpersonelle situationer, fremme positivt arbejdsmiljø og opnå bedre resultater. Det præsenterer forskellige teknikker og strategier, som ledere kan anvende for at forbedre deres emotionelle kompetencer, herunder selvbevidsthed, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder. Disse elementer er kritiske for at kunne håndtere og lede med emotioner på en effektiv måde i et professionelt miljø.

Ved at anvende emotionel intelligens i ledelse, kan ledere skabe en mere empatisk, forstående og produktiv arbejdsplads, hvor medarbejderes velvære prioriteres samtidig med at organisationens mål opnås.

"EXHIBIT 15.1 Emotion Vignette Questions" består af en række detaljerede spørgsmål, der hjælper med at analysere og forstå emotionelle reaktioner i professionelle situationer. Disse spørgsmål er designet til at fremme emotionel intelligens og selvbevidsthed hos ledere. Her er en kort oversigt over spørgsmålene oversat til dansk:

Disse spørgsmål danner grundlaget for dyb refleksion og analyse af emotionelle dynamikker i lederroller. De hjælper ledere med at forstå deres emotionelle reaktioner og hvordan disse påvirker deres adfærd og interaktioner i arbejdsmæssige sammenhænge.

Dette er afgørende for at udvikle emotionel intelligens, især i lederskabssammenhænge, hvor forståelse og håndtering af egne og andres følelser kan have stor indflydelse på effektivitet og arbejdsmiljø​.

"EXHIBIT 15.2 Key Questions for ARRIVE AT PEACE" indeholder en detaljeret vejledning til at fremme emotionel intelligens i ledelse. Den er opdelt i tre segmenter: ARRIVE, AT og PEACE, hver med sin egen sæt af spørgsmål og fokuspunkter:

ARRIVE:

AT:

PEACE:

Dette værktøj hjælper ledere med at udvikle en dybere forståelse af emotionelle dynamikker og forbedre deres evne til at håndtere emotionelt ladede situationer i professionelle sammenhænge.

Greenberg, L. S. (2002). 

Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. 

American Psychological Association.