Transdiagnostisk Emotions-Fokuseret Terapi

Timulak, L., & Keogh, D. (2022). Transdiagnostic emotion-focused therapy: A clinical guide for transforming emotional pain. American Psychological Association

Transdiagnostisk Emotions-Fokuseret Terapi

Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy (EFT-T) er tilpasset til behandling af en række psykiske lidelser og udfordringer. Disse omfatter:

I alle disse tilfælde er EFT-T's fokus på at transformere smertefulde emotioner og at arbejde med de dybere liggende emotionelle sårbarheder, der ligger til grund for disse forskellige psykiske lidelser​. 

EFT-T tager udgangspunkt i humanistiske psykoterapier og inkorporerer modulære transdiagnostiske elementer, hvilket gør den særligt egnet til at håndtere den høje komorbiditet, der ofte ses i disse lidelser​.

En central del af EFT-T er arbejdet med at omdanne smertefulde emotioner og symptomer gennem forskellige oplevelsesorientered opgaver og terapeutiske teknikker. Disse inkluderer to-stols dialoger, der fokuserer på selv-bekymring og selv-rumination, samt arbejde med tvangstanker og -handlinger. Derudover bruges også fortælling af traumatiske minder som en del af behandlingen. Det understreges, at hver klient har en unik emotionel sårbarhed, som terapien skal tilpasses til, for at den kan være mest effektiv​​.

Terapien fokuserer på at skabe et sikkert og støttende terapeutisk rum, hvor klienter kan udforske og udtrykke deres følelser, selv når de bliver emotionelt overvældede eller følelsesmæssigt begrænsede​.

Bogen "Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy" består af 10 kapitler, som samlet giver en omfattende forståelse af denne terapiform.

Hvert kapitel dykker ned i specifikke teknikker, strategier og teoretiske overvejelser, der er essentielle for at forstå og anvende Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy effektivt.

Kapitlet "Emotional Vulnerability: The Focus of Transdiagnostic Therapy" fokuserer på emotionel sårbarhed som et centralt element i psykoterapeutisk behandling. Det forklarer, hvordan forskellige psykiske lidelser, såsom depression, angst og relaterede lidelser, kan forstås gennem en fælles kerne af emotionelle udfordringer. Det beskriver tre primære typer af emotionel sårbarhed: ensomhed/sorg, skam og frygt, og hvordan disse er dybt rodfæstede og selvdefinerende emotionelle oplevelser. Kapitlet fremhæver vigtigheden af at adressere disse emotionelle sårbarheder i terapien for at opnå dybere heling og symptomlindring.

Kapitlet "Emotion-Focused Therapy: A Brief Overview of Theory and Practice" præsenterer en oversigt over Emotion-Focused Therapy (EFT). Det starter med at placere EFT inden for psykoterapifeltet og giver en historisk kontekst for terapiens udvikling. Kapitlet beskriver EFT's væsentlige teoretiske principper, vigtige konstrukter, og forandringsmodellen, der kendetegner EFT. Det fokuserer på arbejdet med klienters emotionelle processer i sessionen, med målet om at forbedre klientens evne til adaptivt at forarbejde emotionelle oplevelser. Terapien er empirisk støttet og har rødder i humanistiske og eksistentielle traditioner, og kombinerer elementer af klient-centreret, gestalt og eksperientiel psykoterapi. EFT anvendes til både individuel og parterapi, og kapitlet fokuserer specifikt på individuel behandling.

Kapitlet "Transdiagnostic Emotion-Focused Conceptualization" beskriver en transdiagnostisk tilgang til emotion-fokuseret terapi. Det omfatter en detaljeret gennemgang af, hvordan man forstår og behandler forskellige psykiske lidelser gennem et fokus på emotionel sårbarhed. Kapitlet fremhæver vigtigheden af at identificere og bearbejde kerneemotionelle sårbarheder som nøglen til effektiv behandling. Det beskriver desuden, hvordan emotionelle triggers og selvbehandling påvirker klientens emotionelle tilstand, og hvordan terapeuter kan arbejde med disse aspekter for at fremme heling og forandring.

Kapitlet "Offering a Compassionate and Validating Relationship" fokuserer på betydningen af at skabe et medfølende og validerende terapeutisk forhold. Det understreger vigtigheden af terapeutens autenticitet, varme og empati som grundsten i terapien. Disse relationelle kvaliteter ses som nødvendige for at skabe et tillidsfuldt forhold, som er afgørende for klientens evne til at udforske og udtrykke emotionel sårbarhed. Kapitlet beskriver, hvordan et sådant forhold muliggør adgang til og transformation af kerneemotionelle sårbarheder i terapien.

Kapitlet "Using Transdiagnostic Case Conceptualization" diskuterer, hvordan terapeuter kan anvende en transdiagnostisk tilgang til caseformulering. Denne tilgang involverer en dybdegående forståelse af klientens problemer på tværs af traditionelle diagnostiske kategorier. Kapitlet præsenterer eksempler på klienttilfælde, der illustrerer, hvordan forskellige emotionelle sårbarheder og symptomer kan forstås og behandles i en sammenhængende ramme. Elementerne i caseformuleringen inkluderer identifikation af kerneemotionelle sårbarheder, forståelse af klientens unikke oplevelser og adfærd, og udvikling af en terapeutisk plan. Denne tilgang fokuserer på at forstå de dybere emotionelle årsager til klientens symptomer, hvilket muliggør en mere målrettet og effektiv behandling. Terapeuten arbejder aktivt med at integrere denne forståelse i terapien for at fremme heling og personlig vækst. 

Kapitlet "Modulating Emotional Dysregulation" fokuserer på håndtering af emotionel dysregulering hos klienter. Det beskriver, hvordan klienter ofte præsenterer sig med emotionel dysregulering, hvilket indebærer global nød og højt arousal. Terapeuter bruger forskellige strategier for at hjælpe klienter med at regulere deres emotionelle oplevelser, så de bliver håndterbare og kan bruges produktivt i terapien. Disse strategier inkluderer empatisk tilstedeværelse, regulerende og jordforbindende instruktioner, opgaven "clearing a space", og brugen af imaginære dialoger for at lindre global nød.

Kapitlet "Overcoming Avoidance" handler om at overvinde emotionel undgåelse. Det forklarer, hvordan klienter ofte forsøger at undgå smertefulde emotioner og deres udløsere. Terapeuter arbejder med at overvinde disse undgåelsesprocesser, idet sådanne processer kan hindre sund emotionel bearbejdning. Kapitlet diskuterer strategier og specifikke opgaver, såsom to-stols dialogen for selvafbrydelse, der er designet til at adressere disse undgåelsesprocesser. Disse metoder hjælper klienter med at konfrontere og bearbejde smertefulde emotioner, fremme heling og emotionel vækst.

Kapitlet "Dealing With Anxiety and Other Common Symptoms" fokuserer på at håndtere angst og andre almindelige symptomer. Det diskuterer forskellige emotion-fokuserede teknikker til at adressere angst, herunder bekymringer, ruminationer og flashbacks. Kapitlet beskriver også, hvordan terapeuter kan bruge to-stols dialoger til at arbejde med disse symptomer, og understreger vigtigheden af at forstå og bearbejde de underliggende emotionelle processer bag symptomerne. Desuden udforsker det brugen af transdiagnostiske emotion-fokuserede tilgange til at adressere både symptomerne og deres dybere årsager.

Kapitlet "Accessing and Transforming Core Emotional Pain" præsenterer to primære emotion-fokuserede terapiopgaver: (a) selv-selv to-stols dialog for problematisk (selv-evaluativ) selvbehandling og (b) selv-andre (tom-stol) opgave for en interpersonel emotionel skade. Disse opgaver er centrale i emotion-fokuseret terapi og stammer oprindeligt fra gestaltterapi. Kapitlet beskriver, hvordan disse opgaver anvendes til at tilgå og transformere kerneemotionel smerte ved at generere selv-medfølelse og beskyttende vrede.

Kapitlet "Adapting Therapeutic Strategy and Consolidating Changes" fokuserer på tilpasning af terapeutiske strategier og konsolidering af ændringer i terapien. Det diskuterer vigtigheden af at tilpasse terapeutiske tilgange til hver enkelt klients unikke behov, særligt med hensyn til at håndtere emotionel dysregulering og undgåelsesadfærd. Kapitlet understreger også betydningen af at konsolidere terapeutiske fremskridt for at sikre langvarige forandringer og hjælper med at integrere disse ændringer i klientens daglige liv.

Kwatra, A., imulak, L., Lu Huixian, S., Joyce, C., & Creaner, M. (2022). Transforming Emotional Pain, An Emotion-Focused Workbook (1 ed.). Routledge.

Forvandling af emotionel smerte 

Bogen "Transforming Emotional Pain" er en dybdegående ressource, der fokuserer på at forstå og forandre emotionel smerte gennem emotion-fokuseret terapi (EFT). Forfatterne, Kwatra, Imulak, Lu Huixian, Joyce og Creaner, præsenterer en arbejdsbog, der vejleder læserne i at udforske og transformere deres emotionelle smerter.

I de indledende kapitler introducerer forfatterne konceptet om emotionel smerte og dets betydning for den menneskelige psykiske sundhed. De undersøger, hvordan ubearbejdede eller undertrykte emotioner kan føre til vedvarende psykiske vanskeligheder og forklarer, hvordan EFT kan anvendes til at identificere og bearbejde disse emotioner.

Bogens midterdel fokuserer på specifikke teknikker og øvelser, der er designet til at hjælpe læserne med at udforske og ændre deres emotionelle oplevelser. Disse inkluderer øvelser for at øge bevidstheden om egne emotioner, udvikle emotionel intelligens, og anvende emotionel forståelse i praksis.

I de afsluttende kapitler diskuterer forfatterne vigtigheden af selvmedfølelse og udviklingen af en mere medfølende tilgang til egne emotioner. Der præsenteres også strategier for at vedligeholde emotionel balance og velvære på lang sigt.

Samlet set er "Transforming Emotional Pain" en værdifuld guide for alle, der ønsker at forstå og forbedre deres emotionelle velbefindende. Den tilbyder praktiske redskaber og tilgængelige metoder til at arbejde med emotioner på en sund og konstruktiv måde.