EFT terapeut

kompetencer

Greenberg, L. S. (2021). 

Changing emotion with emotion: A practitioner's guide.

American Psychological Association.

At sidde med alle former for emotioner

Terapeuter, der udfører emotionsfokuseret terapi, skal være i stand til at sidde i deres klienters følelser, være i stand til at dvæle i dem og acceptere dem, hvad end de er. Evnen til at være med smertefulde emotioner er en færdighed, som terapeuter skal lære for at være mest nyttige og for at uddybe den terapeutiske proces.

Efter at have hjulpet klienten med at nå frem til det smertefulde sted, kan terapeuter så hjælpe dem IKKE ved at give råd eller rette fejl, men ved at hjælpe dem med at udforske, være opmærksomme på interne alternativer, der opstår på kanten af deres bevidsthed, og skabe ny mening ud fra deres nye oplevelse.

Generelt har samfundet set emotioner som værende svage og har ikke set sårbarhed som en sund mulighed. At lære at være sårbar i sit eget liv er vigtigt, hvis man skal bringe dette budskab videre til klienterne. Modet til at være sårbar vil ændre den måde, vi lever på.

Grundlæggende er terapeuter ofte bange for at gå ind i håbløsheden for at komme til skammen; i stedet forsøger de at redde klienter fra den smerte, som deres straffende stemmer producerer. Men når man arbejder med emotioner i de fleste tilfælde, er den eneste udvej igennem. Terapeuter skal hjælpe klienter med at se i stedet for at løbe væk fra deres drager.

Det er kun gennem at arbejde med vores egne emotioner, at vi kan hjælpe andre til at udføre det arbejde. Det er kun ved at tillade og acceptere vores egne emotioner, at vi kan se, at emotioner informerer og organiserer os. Det er kun ved at lære at skelne mellem vores egne adaptive og utilpassede emotioner, samt ved at lære at tolerere vores egne ubehagelige emotioner, at vi kan opleve, at de kommer og går. Det er kun ved at lide vores egen smerte og opdage, at vi overlever og genopstår, at vi virkelig ved, at dette er muligt for vores klienter.

Når terapeuter åbent udforsker og løser deres egne psykologiske problemer, kan de se klienter på en mere medfølende, empatisk forstående måde og derved reagere på klienterne på en mere passende, virkelig terapeutisk måde.

(Greenberg, 2021)

Greenberg, L. S. (2021). Essential therapist skills for practicing emotion-based approaches. 

I Changing emotion with emotion: A practitioner's guide. (s. 91-112). American Psychological Association.