Uddannelser

MSc in Human Factors and System Safety, Lunds Universitet, Sverige - studerende

Psykoterapeutisk Forskningsuddannelse, Dansk Psykoterapeutforening - studerende

Psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi, EFT-Instituttet

Master of Business Administration (MBA), Syddansk Universitet

Master i IT, Ledelse og Strategi (MIT), IT-Universitet

Kandidat i IT og Læring, Organisatorisk Omstilling (cand.it), Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i jura (cand.jur.), Københavns Universitet

Pædagogisk Diplomuddannelse i ledelse af skoler & andre udd. inst., Danmarks Lærerhøjskole

Pædagogikum, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Folkeskolelærer, Københavns Dag- og Aften Seminarium - ikke afsluttet

EDB-programmøruddannelse, Forsvarets Datatjeneste

Redningshelikopter flyteknikeruddannelse, Forsvaret

Maskinarbejder mesterlære, F.L.Smidth & Co

Videreuddannelse i Emotions-fokuseret Terapi (EFT)

I perioden 2017-2018 gennemførte jeg niveau 1 og 2 i den internationale videreuddannelse i Emotions-fokuseret Terapi (EFT), godkendt af International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT).

Her fik jeg den enestående chance for at lære emotions-fokuseret terapi fra en af verdens førende eksperter inden for EFT: 

Grundlæggeren af EFT, Leslie Greenberg, Ph.D fra York University, Toronto.

På uddannelsen modtog jeg en grundig indføring i den emotionsfokuserede psykoterapeutiske teori, metode og forskning, som er nødvendig for at arbejde effektivt med emotioner i psyko­terapi, samt kunne få feedback på min egen terapeutpraksis Jeg modtog dybtgående færdighedstræning gennem en kombination af korte foredrag, video og live-demonstrationer, case-diskussion og superviseret rollespil af praksis, samt grundig supervision af videooptagelser af terapier.

Emotion-Focused Therapy (EFT)

er en moderne humanistisk, evidensbaseret psy­ko­terapi, som integrerer personcentreret, gestalt, fokusering og andre oplevelses­orienterede terapier, samt narrative, psykodynamiske og eksisten­tialistiske elementer. Dertil den nyeste psykologiske teori og forskning indenfor kognition og emotion. EFT har vundet international anerkendelse gennem forskning og formidling af Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Rhonda Goldman, Sandra Paivio, Ladislav Timulak, Lynn Angus, Ueli Kramer og andre. Mere en 40 års psykoterapiudbytteforskning fra flere universiteter verden over har vist at EFT er effektiv overfor depression, angst, parforholdsproblemer, traumer, samt i metaanalyser vist sig lige så effektiv, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. EFT er på den amerikanske psykologforenings (APA) liste over evidensbaserede terapi, og der er gennem den amerikanske psykologforening publiceret en lang rækker bøger og video med EFT. Internationalt er EFT synligt repræsenteret i flere psykoterapiorganisationer bl.a. Society for Psychotherapy Research (SPR), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).

EFT integrerer:

På uddannelsen ved Greenberg lærte jeg om EFT’s emotionsteori, klinisk teori, metoder og forskning, hvor emotionernes centrale rolle er gennemgående i forståelse af velfungerende og dysfunktionelle emotioner. Jeg blev trænet i øjeblik-til-øjeblik indlevelse i emotioner gennem en empatisk validerende autentisk relation. Endvidere fik jeg beskrevet, demonstreret og øvet en lang række målrettede effektive terapeutiske processer (terapeutiske opgaver), som:

Som deltager på uddannelsen fik jeg endvidere: