thomas

Thomas Nørup

exam. psykoterapeut mpf

individuel terapi & parterapi

jurist, erhvervspsykoterapeut

psykoterapeut

Har du brug for hjælp til forandring og udvikling i dit liv? · Kontakt mig på eft@noerup.dk 

-

Velkommen til Nørup Terapi. Her møder du en terapeutisk praksis, hvor dyb empati og forståelse for dine følelser og emotioner er i centrum. Her er den gode psykoterapi et videnskabeligt håndværk. Med en specialisering i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) især angst og depression, tilbyder jeg en række terapeutiske ydelser fra individuel terapi til parterapi, samt juridisk bistand og ledelsessupervision.

Min psykoterapeutiske praksis er baseret på den evidensbaserede psykologiske tilgang EFT, en oplevelsesorienteret terapeutisk metode, som er videreudviklet på basis af moderne emotionsteori, og neuroaffektiv psykologi. Det er en neohumanistisk tilgang, der integrerer personcentreret, gestalt, fokusering og andre oplevelsesorienterede terapier foruden emotions- og kognitionsteori, dynamisk system teori samt narrative, psykodynamiske og eksistentialistiske tilgange. 

Mit arbejde bygger på en omfattende uddannelsesbaggrund og erfaring inden for EFT. Jeg har gennemført videreuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi, hvor jeg har lært fra en af verdens førende eksperter inden for EFT, Leslie Greenberg, Ph.D. Denne uddannelse har givet mig en dybdegående forståelse af den emotions-fokuserede psykoterapeutiske teori, metode og forskning, nødvendig for effektivt at arbejde med emotioner i psykoterapi. Dertil har jeg en emotionsfokuseret parterapeutisk uddannelse og psykoterapeutisk forskningsuddannelse.

Som din emotions-fokuserede terapeut, prioriterer jeg en dyb empatisk tilgang til dine emotioner. Jeg ser dine emotioner som et tilpasningsdygtigt orienteringssystem og en kilde til information om dine tanker, følelser, beredskab til handling, motivationer og interpersonelle interaktioner. 

I terapien vil vi fokusere på din oplevelse af disse emotioner, da dette er den primære kilde til ny information. Vi vil udforske betydningen og følelserne bag dine oplevelser, frem for at fokusere på færdighedstræning eller udfordring af uhensigtsmæssige tanker og fortolkninger. 

Hvis du gerne vil vide mere om min psykoterapeutiske tilgang, kan du læse mere på siden mit EFT arbejde, hvor du vil finde en beskrivelse af vores fælles terapeutiske arbejde. Du kan også læse mere om hvad min psykoterapeutiske praksis står på skulderne af under fanebladet EFT terapi