Træningsklient

Jeg går på 4. og sidste år af min uddannelse som emotions-fokuseret psykoterapeut på EFT-instituttet og jeg søger derfor en trænings klient.

Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) er en evidens baseret terapi, der hører hjemme i det oplevelses orienterede, eksistentialistiske felt. Terapien tager udgangspunkt i vores følelser/emotioner.

Gennem hele livet hjælper følelserne os med at forstå os selv og vores omverden, og de skaber den motivation, der får os til at handle i verden og realisere vores mål, lige fra de mest overordnede, eksistentielt afgørende livsmål og ned til den mindste hverdagshandling. Følelser fungerer med andre ord som vores vigtigste eksistentielle styringsredskab, et indre affektkompas, der giver vores liv mening og retning. Og de gør det muligt for os at knytte tætte bånd til andre mennesker.

Vi bliver alle født med et genetisk potentiale, og vi udvikler os i samspil med den verden der møder os. Den måde vi bliver mødt på af vores primære omsorgspersoner/tilknytningspersoner, har stor betydning for hvordan vi udvikler os emotionelt og hvordan vi kommer til at fungere senere i livet.

Det kan være vi har været udsat for svigt, eller ikke er blevet mødt med tilstrækkelig høj grad af mentaliserende forståelse fra tilknytningspersonernes side. Det kan skabe indre psykiske ubalancer, og det er disse ubalancer vi arbejder med i terapi.

Det kan være du har svært ved at indgå i nære relationer, eller du hele tiden kommer i konflikt med andre mennesker, -eller det kan være du trækker dig fra relationer og lukker dig inde i dig selv, og kommer til at føle din ensom. Det kan være du har svært ved at finde retning i livet, og føler livet er uoverskueligt.

Det kan være du har svært ved at grænsesætte dig, så folk får lov til at gøre dig fortræd, og du ikke får passet godt nok på dig selv. Eller det kan være du hele tiden har en indre kritisk stemme der nedgør dig, og får dig til at føle skam over at være den du er.

Der kan være mange grunde til at vælge at gå i terapi.

Jeg tilbyder et arbejdsrum hvor der er fokus på dig, og hvor jeg lægger særlig vægt på at skabe en god og tryg relation, så du kan føle dig favnet og mødt, når du åbner op for at snakke om svære og sårbare ting der fylder i dit liv. Jeg vil tage udgangspunkt i det som er mest nærværende/levende i dig fra gang til gang. Og jeg vil arbejde sammen med dig om, at du kan komme til at forstå dine følelsesmæssige bevæggrunde bedre -og ikke bare forstå dem, men også være i kontakt med dem.

Hvis du vil vide mere om emotions fokuseret terapi kan du gå ind på EFT-instituttets hjemmeside https://eft-instituttet.dk/om-eft-instituttet/emotions-fokuseret-terapi/

Jeg arbejder til daglig med ledelsesundervisning, bl.a. med emotions-fokuseret lederskab og har gennemført Emotion-Focused Therapy level 1 og 2 træning ved Leslie Greenberg.

Som træningsklient skal du kunne afsætte tid til 4 - 6 terapisessioner med start august 2022.

En session vare 60 min. og koster 250 kr. Beløbet går til løbende supervision, derved giver EFT-instituttet en sikkerhed for både dig og mig.

Der er tavshedspligt, som naturligvis sikre 100% fortrolighed.

Terapien foregår i indre København: EFT-instituttet, Borgergade 28, 2. sal. 1300 Kbh. K. eller virtuelt.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Thomas Nørup

Tlf.: 50502802

Mail: eft@noerup.dk